Metsa hüved

Ökosüsteemi teenuste all mõeldakse mitmesuguseid keskkonnakaitselisi, sotsiaalseid ja majanduslikke hüvesid, mida inimesed looduselt saavad.

Looduse rohetaristu on see, millel kogu elu maakeral põhineb. Mõistes, millised on ökosüsteemi teenused ja tajudes looduse olulisust saab neid ühiskondlikus otsustusprotsessis ja loodusvarade kasutusel rohkem arvesse võtta.

Nuppe vajutades saab uurida, missuguseid hüvesid loodus pakub: varustusteenused – toit, puit; tugiteenused – toitaineringlus, mitmekesisus; reguleerivad teenused - õhk, vesi; kultuuriteenused – heaolu ja suhe metsaga.

Kontaktid

E- mail: bioajastu@metsaselts.ee