Megatrendid

Maailma rahvaarv suureneb, linnastumine kiireneb ja elu digitaliseerib. Kuidas toimida nii, et ressursse jätkuks?

Eksponaat võimaldab jälgida reaalajas maailma rahvaarvu, müüdud mobiiltelefonide, kõrbestumise, energiakasutuse jt kasvutempot.

Kontaktid

E- mail: bioajastu@metsaselts.ee