Kasvamine seob süsinikku

Kasvamise käigus seob puu süsinikku, mis talletatakse puidurakkudes. Puude kasvukiirust ja seega süsiniku sidumise intensiivsust mõjutavad ilm, aastaaeg ja kellaaeg.

Eksponaadil ilmastikutingimusi muutes saab jälgida, kuidas muutub puu võime siduda süsinikku.

Kontaktid

E- mail: bioajastu@metsaselts.ee