Kas kõik võimalused on kasutatud?

Soome Innovatsioonifond SITRA on välja arvestanud, missuguseid Põhjamaades juba laialt kasutusel olevaid kliimalahendusi oleks võimalik kasutusele võtta teisteski sama tüüpi piirkondades ning kuidas need mõjutaksid süsihappegaasi heitkoguseid.

Eksponaadil nuppe üles-alla liigutades saab katsetada, kui palju saaks vähendada CO2 heitkoguseid kasutades äravõimalikult palju biomajanduse võimalusi.

Näiteks, soojuse ja energia tootmise ühendamine, tuuleenergia maapiirkondadesse viimine, madala süsinikusisaldusega energiaallikate kasutamine tööstuses jne. Eksponaat annab hinnangu CO2 heitmete kokkuhoiule ja meetme maksumusele.

Kontaktid

E- mail: bioajastu@metsaselts.ee