Bioajastu kuum trend

Nafta baasil valminud tooteid on üha sagedamini võimalik asendada biopõhiste toodetega ja uusi puidupõhiseid tooteid sünnib iga päev. Ka Eestis tegeletakse igapäevaselt biopõhiste toodete arendamisega, kuid soomlased on selles osas meist veidi ees.

Uusimaid puidu baasil valminud Soome tooteid saab uurida ja nende kohta lugeda skaneerides koodi lugejasse.

Kontaktid

E- mail: bioajastu@metsaselts.ee